Projekt Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki"

Projekt Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki" współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Projekt wpisuje się w cel ogólny Lokalnej Strategii Rybackiej: Rozwój turystki bazującej na zasobach przyrodniczych i kulturowych regionu oraz w cele szczegółowe LSR: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym środowiska wodnego oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury.

Głównym celem projektu jest: wspieranie dialogu społecznego, integracja społeczności rybackiej, propagowanie rozwoju turystyki nawiązując do wprowadzenia innowacyjnego produktu turystycznego - promującego zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu dziedzictwa rybackiego./

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Cykl filmów (21 filmów) o akwenach w gminie Drezdenko, m.in. rodzaj brzegu, ilość kładek, występujące ryby, możliwości wędkowania z łódki, atrakcje przyrodnicze i historyczne, przepisy na zdrowe potrawy z ryb z elementami tradycji regionalnych.
  • Filmy (5 filmów) opisujące historię Gminy Drezdenko z uwzględnieniem jezior i rzek znajdujących się na terenie oraz ich wpływie na kształtowanie się gospodarki i kultury.
  • Strona internetowa z atrakcjami turystycznymi z nastawieniem na turystykę wodną z elementami uzupełniającymi. Na stronie umieszczone są wyprodukowane filmy.
  • Foldery ze zdjęciami obiektów wodnych i innych atrakcji wraz z kodami QR pod którymi kryją się opowiadające o nich filmy.
  • Tablice informacyjne, na których zamieszczone zostały opisy miejsc i atrakcji turystycznych i historycznych w Gminie Drezdenko oraz kody QR z filmami dotyczącymi danego obiektu.
  • Geocaching - gra miejska, polegająca na szukaniu skarbów. Dzięki ukrytym skrytkom w pobliżu akwenów - poszukiwanie połączone jest z nauką ekologii oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego.

Efekty uzyskane dzięki realizacji projektu to m.in.: strona internetowa, wyprodukowane filmy, gra miejska, foldery, tablice informacyjne. Wszystkie w/w rezultaty wpływają na propagowanie rozwoju turystyki w Gminie Drezdenko, dzięki innowacyjnemu produktowi turystycznemu promującemu zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu dziedzictwa rybackiego.