Ekologia

Dla Gminy Drezdenko ważne jest dbanie o zasoby przyrodnicze środowiska. Dlatego kładzie duży nacisk na rozwój proekologicznych zachowań.


Ważnym działaniem jest przemyślana segregacja odpadów


Nieodzowne w codziennym życiu jest także dbanie o czyste powietrze.