Kontakt

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1,
66-530 Drezdenko

E-mail: um@drezdenko.pl
Tel.: 95 762 02 02
Fax: 95 762 02 20